Презентац
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал ба үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл авах эрх чөлөө
2022/11/04231
Цагдаагийн ерөнхий газар, хэвлэл мэдээллийн төвийн чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, Цагдаагийн хошууч Д.Оюун 
Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн мониторингийн явц
2022/09/08763
Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийнхэрэгжилт болон тус хуулийн талаарх иргэд, төрийн албанхаагчдын мэдлэх ойлголтыг тандах мониторинг
Хувийн өгөгдөл хамгаалах нь- Хуульч, судлаач Л.Галбаатар
2021/02/15596
Хувийн өгөгдөл хамгаалах нь 
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал: Олон улсын хэм хэмжээ- ГИТ-ийн гүйцэтгэх захирал Т.Аюушжав
2021/02/15513
Сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хэн боловч аюулгүй орчинд, аливаа сүрдүүлэг заналхийллээс ангид үйл ажиллагаагаа явуулах эрхтэй. Бусад иргэдийн адил сэтгүүлчдийн хувийн аюулгүй байдлыг хуулиар хамгаалах ёстой.
Иргэний орон зай - Хүний эрх хамгаалагч Б.Болорсайхан
2021/02/15563
Иргэний орон зай – тухайн нийгмийнхээ улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралд үүрэг гүйцэтгэх боломжийг иргэний нийгэмд олгодог орчин юм. 
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба гүтгэлэг-МУИС, Хууль зүйн сургуулийн профессор, доктор О.Мөнхсайхан
2021/02/15624
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба гүтгэлэг-МУИС, Хууль зүйн сургуулийн профессор, доктор О.Мөнхсайхан
Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ
2021/02/15566
Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ

Судлаачид:

Л.Галбаатар /Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч/,

Б.Пүрэвсүрэн /Глоб Интернэшнл төвийн хуульч/,

О.Төрболд /Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн судлаач/

UPR-Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний тайлангийн танилцуулга
2021/02/13550
-
КОВИД 19 ба худал мэдээлэл- Х.Наранжаргал
2021/02/13472
Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын албан хаагчдад зориулсан хуурамч мэдээллийн талаарх сургалтын презентаци 
Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө төсөл (2019-2020)-ийн үр дүнгийн тайлан
2021/02/13572
Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө төсөл (2019-2020)-ийн үр дүнгийн тайлан