Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ

1998 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот

1 дvгээр зvйл. Хуулийн зорилт

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын Yндсэн хуульд заасан хvний vзэл бодлоо чєлєєтэй илэрхийлэх, vг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чєлєєг баталгаажуулахад оршино.

2 дугаар зvйл. Хэвлэл мэдээллийн эрх чєлєєг хангах

Хэвлэл мэдээллийн эрх чєлєє, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн чєлєєт байдлыг хязгаарласан хууль батлан гаргахыг хориглоно.

3 дугаар зvйл. Мэдээлэлд хяналт тавихыг хориглох

З.1.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь єєрийн нийтэлж, нэвтрvvлж байгаа зvйлийнхээ тєлєє хариуцлага хvлээнэ. Тєрєєс олон нийтийн мэдээллийн агуулгад хяналт /цензур/ тогтоохгvй.

3.2.Тєрєєс хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд нийтлэх, нэвтрvvлэх мэдээлэлд хяналт тавих байгууллага байгуулахгvй бєгєєд ийм хяналтын vйл ажиллагааг санхvvжvvлэхгvй.

4 дvгээр зvйл. Тєрийн байгууллагын мэдээллийн хэрэгслийг хориглох

Тєрийн байгууллага єєрийн мэдэлд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байхыг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ