Нийтлэл
Эмэгтэйчүүдийг гэрийн ажлаас чөлөөлж, төрийн ажил хийлгэе!
2021/05/281170
Эмэгтэйчүүд ээж, эхнэр гэх тодотголтой цалингүй, цаггүй гэрийн ажилд “чөдөрлүүлсээр”. Харин тэдний оролцоо улс төр, нийгмийн хүрээнд үгүйлэгдсээр. Гэтэл “Эмэгтэй хүн цаазын тавцан руу өгсөх эрхтэй байдаг шиг парламентын тавцан руу өгсөх эрхтэй байх ёстой” гэж Францын эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө тэмцэгч Олиимп де Гуж нэгэнтээ хэлж байжээ. Нас, хүйс, үндэс угсаа, нийгмийн гарал үүсэл зэргээс үл хамаарч иргэн бүр улс төрд тэгш эрхтэй оролцож, өөрийн төлөөллийг чөлөөтэй сонгох, эсвэл өөрөө сонгогдох нь ардчиллын мөн чанар билээ.
Эмэгтэйчүүдийг гэрийн ажлаас чөлөөлж, төрийн ажил хийлгэе!
2021/05/281170
Эмэгтэйчүүд ээж, эхнэр гэх тодотголтой цалингүй, цаггүй гэрийн ажилд “чөдөрлүүлсээр”. Харин тэдний оролцоо улс төр, нийгмийн хүрээнд үгүйлэгдсээр. Гэтэл “Эмэгтэй хүн цаазын тавцан руу өгсөх эрхтэй байдаг шиг парламентын тавцан руу өгсөх эрхтэй байх ёстой” гэж Францын эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө тэмцэгч Олиимп де Гуж нэгэнтээ хэлж байжээ. Нас, хүйс, үндэс угсаа, нийгмийн гарал үүсэл зэргээс үл хамаарч иргэн бүр улс төрд тэгш эрхтэй оролцож, өөрийн төлөөллийг чөлөөтэй сонгох, эсвэл өөрөө сонгогдох нь ардчиллын мөн чанар билээ.
Эмэгтэйчүүдийг гэрийн ажлаас чөлөөлж, төрийн ажил хийлгэе!
2021/05/281170
Эмэгтэйчүүд ээж, эхнэр гэх тодотголтой цалингүй, цаггүй гэрийн ажилд “чөдөрлүүлсээр”. Харин тэдний оролцоо улс төр, нийгмийн хүрээнд үгүйлэгдсээр. Гэтэл “Эмэгтэй хүн цаазын тавцан руу өгсөх эрхтэй байдаг шиг парламентын тавцан руу өгсөх эрхтэй байх ёстой” гэж Францын эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө тэмцэгч Олиимп де Гуж нэгэнтээ хэлж байжээ. Нас, хүйс, үндэс угсаа, нийгмийн гарал үүсэл зэргээс үл хамаарч иргэн бүр улс төрд тэгш эрхтэй оролцож, өөрийн төлөөллийг чөлөөтэй сонгох, эсвэл өөрөө сонгогдох нь ардчиллын мөн чанар билээ.
Сонгуулийн тухай мэдээлэл ба мөрийн хөтөлбөрийг ялгаж ойлгох нь
2021/05/281293
Монгол Улс 2021 оны Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийг Covid-19 онцгой нөхцөл байдалд, цахим сорилтын дунд хийх гэж байна. Учир нь сонгуулиар амилдаг гэж хэлж болох троллууд нийгмийн сүлжээнд нийтлэгдсэн пост, мэдээллийн сайтын мэдээний дор сэтгэгдэл бичих хэлбэрээр нууц хаягаас троллинг хийж хүчээ авч эхэлжээ. Тролл гэдэг нь нийгмийн сүлжээг ашиглан санаатай болон санамсаргүйгээр нийгмийг эмх замбараагүй, аюултай байдалд хүргэх эрсдэлд хүргэгч юм. 
Чөлөөлөгсөд /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгууль өгөх эрх, орчин нөхцөл, байдлын тухай асуудал дэвшүүлсэн нийтлэл/
2021/05/271106
Хүн бүр сонгож, сонгогдох эрхтэй. Хэнийг сонгох нь таны дур гээд орхих бус, харин тэргэнцэртэй иргэдийн зорчих орчинг саадгүй байлгах, мөн хараагүй сонгогчид зориулж, сонгогдогчид мөрийн хөтөлбөрөө нэмэлт брайль үсгээр гаргах нь чухал. Төр засгаа түшүүлэх сонголтоо хийх гэж буй тэр иргэдийг сонгуулиас чөлөөлж болохгүй...
Чөлөөлөгсөд /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгууль өгөх эрх, орчин нөхцөл, байдлын тухай асуудал дэвшүүлсэн нийтлэл/
2021/05/271106
Хүн бүр сонгож, сонгогдох эрхтэй. Хэнийг сонгох нь таны дур гээд орхих бус, харин тэргэнцэртэй иргэдийн зорчих орчинг саадгүй байлгах, мөн хараагүй сонгогчид зориулж, сонгогдогчид мөрийн хөтөлбөрөө нэмэлт брайль үсгээр гаргах нь чухал. Төр засгаа түшүүлэх сонголтоо хийх гэж буй тэр иргэдийг сонгуулиас чөлөөлж болохгүй...
Чөлөөлөгсөд /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгууль өгөх эрх, орчин нөхцөл, байдлын тухай асуудал дэвшүүлсэн нийтлэл/
2021/05/271106
Хүн бүр сонгож, сонгогдох эрхтэй. Хэнийг сонгох нь таны дур гээд орхих бус, харин тэргэнцэртэй иргэдийн зорчих орчинг саадгүй байлгах, мөн хараагүй сонгогчид зориулж, сонгогдогчид мөрийн хөтөлбөрөө нэмэлт брайль үсгээр гаргах нь чухал. Төр засгаа түшүүлэх сонголтоо хийх гэж буй тэр иргэдийг сонгуулиас чөлөөлж болохгүй...
"Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь" гарын авлага
2021/04/081275
Глоб Интернэшнл төвөөс Монголын шилдэг сургуулиудын сэтгүүл зүйн багш нартай хамт бэлтгэсэн “Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь” гарын авлага нь 11 агуулгыг хамарсан юм.
Илт худал мэдээллийг Эрүүгийн хуулиар зохицуулсан нь
2020/03/051220
УИХ-аас 2020.01.10-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд Худал мэдээлэл тараахыг гэмт хэрэгт тооцов.
Үнэн амьд байгаа
2019/11/03615
11 дүгээр сарын хоёрны өдөр. Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, тэдний эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөрт зориулав