UPR-Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний тайлангийн танилцуулга
Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг дэхь үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чиглэлээр илгээсэн тайлан танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү.