МЭДЭЭ
Бид яагаад олон улсын хууль, хэм хэмжээг дагах ёстой вэ?
2019-10-18425
ИБУТЭТОУП-ын хоёрдугаар зүйлээр “Хууль тогтоомжийн буюу бусад арга хэмжээ аваагүй байгаа бол энэхүү Пактад оролцогч улс бүр үндсэн хуулийнхаа журам болон энэ Пактын заалтад нийцүүлэн түүнд хүлээн зөвшөөрсөн эрхийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байж болох хууль тогтоомжийн буюу бусад арга хэмжээг авах үүрэгтэй” гэжээ.

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг ХЭТТ, ИБУТЭТОУП-ын 19-р зүйлээр баталгаажуулсан бөгөөд энэ зүйлд заасан гурван хэсгийг хэрхэн ойлгох тухай 34 тоот Ерөнхий Тайлбар 2011 оны 7-р сард болсон НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 102 дугаар чуулганаар батлагдсан юм.

Сэтгүүлч гэж хэн бэ?
2019-10-18284
НҮБ-ын Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний Тусгай илтгэгчийн 2012 оны тайланд “Сэтгүүлч бол нийгмийн салбаруудад, эсвэл нийгэмд бүхэлд нь мэдээлэл өгөхийн тулд үйл явдлыг ажиглаж,  тодорхойлон тайлбарладаг, баримтжуулдаг, мөн нийгэмд нөлөө үзүүлж буй үйл явдал, мэдэгдэл, бодлого, төлөвлөгөөнд шинжилгээ хийж, ийм мэдээллийг системд оруулах, баримт сэлт цуглуулах зорилготой хүн хувь юм” гэжээ.
Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний тайланг НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээлээ
2019-10-08200
Глоб Интернэшнл төв, хэвлэл мэдээллийн төрийн бус байгууллага, сэтгүүл зүйн эрдэмтэн багш, нийслэл, орон нутгийн сэтгүүлчидтэй хамтран боловсруулсан Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний тайланг 2019 оны 10 сарын 3-ны өдөр НҮБ-ын хүний эрхийн зөвлөлд илгээлээ. 
Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит тайланг гурав дахь удаагаа илгээлээ
2019-10-07160
Монголын Хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форумаас (ХЭФ) НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээх гурав дахь циклийн тайланг 2019 оны 10 сарын 3-ны өдөр илгээлээ. Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг буюу UPR-ийн тайланг НҮБ-ын гишүүн 192 улс орон дөрвөн жил тутам илгээх ёстой бөгөөд улс орон бүр хүний эрхийн төлөв байдлаа дүгнэн хэлэлцдэг механизм юм. Монголын хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форум буюу төрийн бус байгууллагууд энэ жил гурав дахь удаагаа хүний эрхийн төлөв байдлын тайланг илгээж байгаа юм.
Мэдээллийн түгээмэл хүртээмжийн олон улсын өдөрт зориулан “Open Talks-2019” арга хэмжээг зохион байгууллаа
2019-10-06106
Мэдээллийн түгээмэл хүртээмжийн олон улсын өдөрт зориулан Глоб Интернэшнл төв, ЮНЕСКО-ийн Монголын Үндэсний Комисс хамтран “Open Talks” арга хэмжээг 2019 оны 9 сарын 27-ны өдөр “I Cinema” кино театрт зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээг ЮНЕСКО-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газар, ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам болон Канадын элчин сайдын яам, Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулсан юм. 
Мэдээлэлтэй байх эрхийг ашиглах нь- Сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт боллоо
2019-09-10272
Эрэн сурважлах сэтгүүл зүй: Мэдээлэлтэй байх эрхээ эдлэх, Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгын 16.10 дахь дэд зорилтын хоёрдугаар шалгуур үзүүлэлтийн тухай тайлагнах зорилтын хүрээнд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг Глоб Интернэшл төв ЮНЕСКО-гийн  Бээжин дэх Төлөөлөгчийн газар, Нидерландын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 2019 оны 9 сарын 5,6-ны өдөр зохион байгууллаа. 
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний эрхийн тайланг НҮБ-ийн хүний эрхийн зөвлөлд хоёр дахь удаагаа илгээнэ
2019-09-01251
Глоб Интернэшнл төв Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний эрхийн тайланг НҮБ-ын хүний эрхийн зөвлөлд хоёр дахь удаагаа илгээхээр бэлтгэж байна. Энэхүү тайлан нь НҮБ-ын  гишүүн 192 улс орон бүр хүний эрхийн төлөв байдлаа дөрвөн жил тутамд дүгнэн тайлагнадаг механизм бөгөөд үүнийг UPR буюу Universal Periodic Review хэмээн нэрлэдэг. 
Глоб Интернэшл төв мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор “UPR”-ийн тайланг бэлтгэж байна
2019-08-09362
Энэ жилийн тайланг бэлтгэхдээ холбогдох мэргэжлийн байгууллагын хүмүүсийн оролцоог хангах зарчим баримтлан бичиж байна. Тухайлбал сэтгүүл зүйн мэргэжлийн байгууллагууд буюу ТББ, их дээд сургуулийн сэтгүүл зүйн багш, судлаач болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллаж буй сэтгүүлчдийг хамруулан гурван удаагийн уулзалтыг зохион байгууллаа.
Глоб Интернэшнл төв 20 жилийн ойн баяраа тэмдэглэлээ
2019-07-15217
Мэдлэг, мэдээллийн хүчийг түгээн дэлгэрүүлснээр Монголын ардчилал, иргэний нийгмийг хөхиүлэн дэмжих зорилгоор 1999 онд байгуулагдсан Глоб Интернэшнл төв 20 жилийн ойн баяраа 2019 оны 7 сарын 5-ны өдөр тэмдэглэлээ. 
"Нууцлал ба олон нийтийн мэдэх эрх, төрийн ил тод нээлттэй байдал" зөвлөлдөх уулзалт боллоо
2019-06-28310
2011 оны 6-р сарын 16-ны өдөр Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль (МИТБМАЭТХ) баталсан нь иргэдийнхээ төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулах, иргэдийнхээ өмнө эгэх хариуцлагатай, нээлттэй ил тод төрийн байгууллагыг хөхиүлэн дэмжихэд чухал ач холбогдол бүхий алхам болсон билээ. Харамсалтай нь өнөөдөр хуулийн хэрэгжилт сул, уг хуульд нийцсэн нэмэлт өөрчлөлтийг бусад хууль тогтоомжид нийцүүлсэн өөрчлөлт хийгээгүй байна.