МЭДЭЭ
“Нийтийн хэвлэл мэдээллийг мэдлэгийн талбар болгоё” цахим аян эхэллээ
2019-11-12164
Цахим орчинг зохистой ашиглахад уриалах зорилгоор Глоб Интернэшнл төв “Нийтийн хэвлэл мэдээллийг Мэдлэгийн талбар болгоё” цахим аяныг эхлүүлж байна. Энэхүү аяны зорилго нь цахим орчин дахь эерэг зан үйл, хандлагын соёл хэвшүүлэх замаар олон нийтийн нийгмийн хэвлэл мэдээллийн талбарыг (social media) зохистой ашиглахад нөлөө үзүүлэх юм. 
“Үнэн амьд байгаа” хэвлэлийн бага хурал боллоо
2019-11-02251
Глоб Интернэшнл Төв сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, тэдний эсрэг гэмт үйлдлийг ял шийтгэлгүй үлдээж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөрт зориулан 2019 оны 11 сарын 1-ний өдөр “Нээлттэй Нийгэм Форум”-ын хурлын танхимд 11:00 цагаас хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. 

Энэхүү хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж буй гол зорилго нь “Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр”-ийг тэмдэглэхийн зэрэгцээ хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлч, олон нийтэд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн хүртээмж, хэвлэлийн эрх чөлөө, сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын ач холбогдлын талаар мэдээлэл өгөх зорилготой юм.

“Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн хэм хэмжээ”-г орчуулан танилцуулж байна
2019-10-26444
Та фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ байдаг гэдгийг мэдэх үү? “Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн хэм хэмжээ”-ний гол зорилго нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжихийн зэрэгцээ цахим аюулгүй орчинг бий болгох юм. Глоб Интернэшнл төв Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны хүсэлтийн дагуу Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн хэм хэмжээг орчуулан танилцуулж байна.
“Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн ба өөрийн зохицуулалт” зөвлөлдөх уулзалт боллоо
2019-10-24250
“Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн ба өөрийн зохицуулалт” зөвлөлдөх уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Нээлттэй Нийгэм Форумын хурлын танхимд боллоо. Энэхүү уулзалтын зорилго нь “Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн ба өөрийн зохицуулалт” судалгааны үр дүнг танилцуулах, уулзалтад оролцогч талуудтай харилцан зөвлөлдөх юм.
Бид яагаад олон улсын хууль, хэм хэмжээг дагах ёстой вэ?
2019-10-18760
ИБУТЭТОУП-ын хоёрдугаар зүйлээр “Хууль тогтоомжийн буюу бусад арга хэмжээ аваагүй байгаа бол энэхүү Пактад оролцогч улс бүр үндсэн хуулийнхаа журам болон энэ Пактын заалтад нийцүүлэн түүнд хүлээн зөвшөөрсөн эрхийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байж болох хууль тогтоомжийн буюу бусад арга хэмжээг авах үүрэгтэй” гэжээ.

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг ХЭТТ, ИБУТЭТОУП-ын 19-р зүйлээр баталгаажуулсан бөгөөд энэ зүйлд заасан гурван хэсгийг хэрхэн ойлгох тухай 34 тоот Ерөнхий Тайлбар 2011 оны 7-р сард болсон НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 102 дугаар чуулганаар батлагдсан юм.

Сэтгүүлч гэж хэн бэ?
2019-10-18689
НҮБ-ын Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний Тусгай илтгэгчийн 2012 оны тайланд “Сэтгүүлч бол нийгмийн салбаруудад, эсвэл нийгэмд бүхэлд нь мэдээлэл өгөхийн тулд үйл явдлыг ажиглаж,  тодорхойлон тайлбарладаг, баримтжуулдаг, мөн нийгэмд нөлөө үзүүлж буй үйл явдал, мэдэгдэл, бодлого, төлөвлөгөөнд шинжилгээ хийж, ийм мэдээллийг системд оруулах, баримт сэлт цуглуулах зорилготой хүн хувь юм” гэжээ.
Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний тайланг НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээлээ
2019-10-08399
Глоб Интернэшнл төв, хэвлэл мэдээллийн төрийн бус байгууллага, сэтгүүл зүйн эрдэмтэн багш, нийслэл, орон нутгийн сэтгүүлчидтэй хамтран боловсруулсан Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний тайланг 2019 оны 10 сарын 3-ны өдөр НҮБ-ын хүний эрхийн зөвлөлд илгээлээ. 
Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит тайланг гурав дахь удаагаа илгээлээ
2019-10-07352
Монголын Хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форумаас (ХЭФ) НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээх гурав дахь циклийн тайланг 2019 оны 10 сарын 3-ны өдөр илгээлээ. Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг буюу UPR-ийн тайланг НҮБ-ын гишүүн 192 улс орон дөрвөн жил тутам илгээх ёстой бөгөөд улс орон бүр хүний эрхийн төлөв байдлаа дүгнэн хэлэлцдэг механизм юм. Монголын хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форум буюу төрийн бус байгууллагууд энэ жил гурав дахь удаагаа хүний эрхийн төлөв байдлын тайланг илгээж байгаа юм.
Мэдээллийн түгээмэл хүртээмжийн олон улсын өдөрт зориулан “Open Talks-2019” арга хэмжээг зохион байгууллаа
2019-10-06222
Мэдээллийн түгээмэл хүртээмжийн олон улсын өдөрт зориулан Глоб Интернэшнл төв, ЮНЕСКО-ийн Монголын Үндэсний Комисс хамтран “Open Talks” арга хэмжээг 2019 оны 9 сарын 27-ны өдөр “I Cinema” кино театрт зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээг ЮНЕСКО-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газар, ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам болон Канадын элчин сайдын яам, Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулсан юм. 
Мэдээлэлтэй байх эрхийг ашиглах нь- Сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт боллоо
2019-09-10366
Эрэн сурважлах сэтгүүл зүй: Мэдээлэлтэй байх эрхээ эдлэх, Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгын 16.10 дахь дэд зорилтын хоёрдугаар шалгуур үзүүлэлтийн тухай тайлагнах зорилтын хүрээнд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг Глоб Интернэшл төв ЮНЕСКО-гийн  Бээжин дэх Төлөөлөгчийн газар, Нидерландын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 2019 оны 9 сарын 5,6-ны өдөр зохион байгууллаа.