МЭДЭЭ
“Нийтийн хэвлэл мэдээллийг мэдлэгийн талбар болгоё” цахим аян эхэллээ
2019-11-12255
Цахим орчинг зохистой ашиглахад уриалах зорилгоор Глоб Интернэшнл төв “Нийтийн хэвлэл мэдээллийг Мэдлэгийн талбар болгоё” цахим аяныг эхлүүлж байна. Энэхүү аяны зорилго нь цахим орчин дахь эерэг зан үйл, хандлагын соёл хэвшүүлэх замаар олон нийтийн нийгмийн хэвлэл мэдээллийн талбарыг (social media) зохистой ашиглахад нөлөө үзүүлэх юм. 
“Үнэн амьд байгаа” хэвлэлийн бага хурал боллоо
2019-11-02342
Глоб Интернэшнл Төв сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, тэдний эсрэг гэмт үйлдлийг ял шийтгэлгүй үлдээж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөрт зориулан 2019 оны 11 сарын 1-ний өдөр “Нээлттэй Нийгэм Форум”-ын хурлын танхимд 11:00 цагаас хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. 

Энэхүү хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж буй гол зорилго нь “Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр”-ийг тэмдэглэхийн зэрэгцээ хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлч, олон нийтэд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн хүртээмж, хэвлэлийн эрх чөлөө, сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлын ач холбогдлын талаар мэдээлэл өгөх зорилготой юм.

Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн зохицуулалт
2019-11-0129
Глоб Интернэшнл төвөөс Нээлттэй нийгэм форумын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө” төслийн хүрээнд бэлтгэв.
Тогтвортой хөгжлийн зорилт 16.10.2-ыг үнэлж тайлагнах нь
2019-10-3127
ТХЗ 16.10.2 Шалгуур үзүүлэлт 
“Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн хэм хэмжээ”-г орчуулан танилцуулж байна
2019-10-26652
Та фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ байдаг гэдгийг мэдэх үү? “Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн хэм хэмжээ”-ний гол зорилго нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжихийн зэрэгцээ цахим аюулгүй орчинг бий болгох юм. Глоб Интернэшнл төв Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны хүсэлтийн дагуу Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн хэм хэмжээг орчуулан танилцуулж байна.
“Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн ба өөрийн зохицуулалт” зөвлөлдөх уулзалт боллоо
2019-10-24324
“Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн ба өөрийн зохицуулалт” зөвлөлдөх уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Нээлттэй Нийгэм Форумын хурлын танхимд боллоо. Энэхүү уулзалтын зорилго нь “Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн ба өөрийн зохицуулалт” судалгааны үр дүнг танилцуулах, уулзалтад оролцогч талуудтай харилцан зөвлөлдөх юм.
Бид яагаад олон улсын хууль, хэм хэмжээг дагах ёстой вэ?
2019-10-18977
ИБУТЭТОУП-ын хоёрдугаар зүйлээр “Хууль тогтоомжийн буюу бусад арга хэмжээ аваагүй байгаа бол энэхүү Пактад оролцогч улс бүр үндсэн хуулийнхаа журам болон энэ Пактын заалтад нийцүүлэн түүнд хүлээн зөвшөөрсөн эрхийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байж болох хууль тогтоомжийн буюу бусад арга хэмжээг авах үүрэгтэй” гэжээ.

Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг ХЭТТ, ИБУТЭТОУП-ын 19-р зүйлээр баталгаажуулсан бөгөөд энэ зүйлд заасан гурван хэсгийг хэрхэн ойлгох тухай 34 тоот Ерөнхий Тайлбар 2011 оны 7-р сард болсон НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 102 дугаар чуулганаар батлагдсан юм.

Сэтгүүлч гэж хэн бэ?
2019-10-18946
НҮБ-ын Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний Тусгай илтгэгчийн 2012 оны тайланд “Сэтгүүлч бол нийгмийн салбаруудад, эсвэл нийгэмд бүхэлд нь мэдээлэл өгөхийн тулд үйл явдлыг ажиглаж,  тодорхойлон тайлбарладаг, баримтжуулдаг, мөн нийгэмд нөлөө үзүүлж буй үйл явдал, мэдэгдэл, бодлого, төлөвлөгөөнд шинжилгээ хийж, ийм мэдээллийг системд оруулах, баримт сэлт цуглуулах зорилготой хүн хувь юм” гэжээ.
Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний тайланг НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээлээ
2019-10-08485
Глоб Интернэшнл төв, хэвлэл мэдээллийн төрийн бус байгууллага, сэтгүүл зүйн эрдэмтэн багш, нийслэл, орон нутгийн сэтгүүлчидтэй хамтран боловсруулсан Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний тайланг 2019 оны 10 сарын 3-ны өдөр НҮБ-ын хүний эрхийн зөвлөлд илгээлээ. 
Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит тайланг гурав дахь удаагаа илгээлээ
2019-10-07459
Монголын Хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форумаас (ХЭФ) НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд илгээх гурав дахь циклийн тайланг 2019 оны 10 сарын 3-ны өдөр илгээлээ. Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг буюу UPR-ийн тайланг НҮБ-ын гишүүн 192 улс орон дөрвөн жил тутам илгээх ёстой бөгөөд улс орон бүр хүний эрхийн төлөв байдлаа дүгнэн хэлэлцдэг механизм юм. Монголын хүний эрхийн төрийн бус байгууллагуудын форум буюу төрийн бус байгууллагууд энэ жил гурав дахь удаагаа хүний эрхийн төлөв байдлын тайланг илгээж байгаа юм.