МЭДЭЭ
Төсөвтэй холбоотой хуулиудад мэдээлэх, мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан зохицуулалт
2020-03-2435
-
Мэдээлэх, мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан дотоодын хууль тогтоомж (2018 он)
2020-03-24134
-
Мэдээлэх, мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан дотоодын хууль тогтоомж 2017
2020-03-2441
-
Х.Наранжаргал: Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалт л засгийн газрын хатуу нөлөөллөөс хамгаалдаг
2020-03-2339
“Глоб Интэрнэшнл” ТББ-ын тэргүүн Х.Наранжаргалтай ярилцлаа.
Олон улсын сэтгүүлчдийн холбооны Үндсэн дүрмийг орчуулан танилцуулж байна
2020-03-19199
Олон улсын сэтгүүлчдийн холбооны Дэлхийн Бүх гишүүдийн хурлаар 2019 оны зургадугаар сард Тунис улсын Тунис хотноо баталсан 2019-2022 оны ОУСХ-ны үндсэн дүрмийг орчуулан танилцуулж байна.
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2020-03-0664
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, тэдний эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буй асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилтийн мониторинг
2020-03-0652
Тус судалгааг “GSP+ механизмаар дамжуулж хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд Глоб интернэшнл төв, Монголын хуульчдын холбоо, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл хамтран хэрэгжүүлэв. 
Глоб Интернэшнл төв Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг шинэчлэн найруулах ажлын хэсгээс гарлаа
2020-03-05351
Глоб Интернэшнл төв Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг шинэчлэн найруулах Ажлын хэсгээс чөлөөлөгдөх саналаа Хууль Зүй, Дотоод Хэргийн сайд Ц.Нямдоржид 2020 оны 2 сарын 19-ний өдөр хүргүүллээ. Учир нь Ажлын хэсгийн одоогийн хувилбар нь дэвшилтэт зарим зүйл агуулсан боловч нарийвчилсан зохицуулалт үгүй, мөн олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, зарчмуудтай зөрчилдөж буй бөгөөд ойлголтын зөрүүтэй асуудлууд байна хэмэээн үзэж байна.
Авлигын эсрэг чадавх бэхжүүлэх сургалт боллоо
2019-12-2075
Прокурорын ерөнхий газрын санаачлагатайгаар Авлигатай тэмцэх газар, Глоб Интернэшнл төвөөс санаачлан хэрэгжүүлж буй Авлигын эсрэг чадавх бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд 2019 оны нэгдүгээр сарын 12 сарын 16-19-ний өдрүүдэд Прокурор, цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулав. 
“Нийтийн хэвлэл мэдээллийг мэдлэгийн талбар болгоё” цахим аян эхэллээ
2019-11-12339
Цахим орчинг зохистой ашиглахад уриалах зорилгоор Глоб Интернэшнл төв “Нийтийн хэвлэл мэдээллийг Мэдлэгийн талбар болгоё” цахим аяныг эхлүүлж байна. Энэхүү аяны зорилго нь цахим орчин дахь эерэг зан үйл, хандлагын соёл хэвшүүлэх замаар олон нийтийн нийгмийн хэвлэл мэдээллийн талбарыг (social media) зохистой ашиглахад нөлөө үзүүлэх юм.