МЭДЭЭ
Дисинфодемик буюу Худал мэдээллийн цар тахал
2021-02-28223
Ковид-19 цар тахлын талаарх худал мэдээллийг ухаж ойлгох нь
Хувийн өгөгдөл хамгаалах нь- Хуульч, судлаач Л.Галбаатар
2021-02-1539
Хувийн өгөгдөл хамгаалах нь 
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал: Олон улсын хэм хэмжээ- ГИТ-ийн гүйцэтгэх захирал Т.Аюушжав
2021-02-1540
Сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хэн боловч аюулгүй орчинд, аливаа сүрдүүлэг заналхийллээс ангид үйл ажиллагаагаа явуулах эрхтэй. Бусад иргэдийн адил сэтгүүлчдийн хувийн аюулгүй байдлыг хуулиар хамгаалах ёстой.
Иргэний орон зай - Хүний эрх хамгаалагч Б.Болорсайхан
2021-02-1540
Иргэний орон зай – тухайн нийгмийнхээ улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралд үүрэг гүйцэтгэх боломжийг иргэний нийгэмд олгодог орчин юм. 
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба гүтгэлэг-МУИС, Хууль зүйн сургуулийн профессор, доктор О.Мөнхсайхан
2021-02-1535
Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба гүтгэлэг-МУИС, Хууль зүйн сургуулийн профессор, доктор О.Мөнхсайхан
Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ
2021-02-1535
Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ

Судлаачид:

Л.Галбаатар /Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч/,

Б.Пүрэвсүрэн /Глоб Интернэшнл төвийн хуульч/,

О.Төрболд /Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн судлаач/

Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө төсөл (2019-2020)-ийн үр дүнгийн тайлан
2021-02-1359
“Глоб Интернэшнл төв” төрийн бус байгууллага Нээлттэй нийгэм форумын дэмжлэгтэйгээр 2019 оны нэгдүгээр сараас эхлэн 2020 оныг дуустал  “Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө” төслийг хэрэгжүүлэв. 
Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө төсөл (2019-2020)-ийн үр дүнгийн тайлан
2021-02-1332
Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө төсөл (2019-2020)-ийн үр дүнгийн тайлан 
UPR-Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний тайлангийн танилцуулга
2021-02-1336
-
КОВИД 19 ба худал мэдээлэл- Х.Наранжаргал
2021-02-1337
Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын албан хаагчдад зориулсан хуурамч мэдээллийн талаарх сургалтын презентаци