Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал ба үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл авах эрх чөлөө

Цагдаагийн ерөнхий газар, хэвлэл мэдээллийн төвийн чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, Цагдаагийн хошууч Д.Оюун "Эрүүгийн хуулийн 14.3 үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх, эрх чөлөөнд саад учруулах гэмт хэргийн тухай" илтгэлийг энд дарж үзнэ үү.