Тэмдэглэлт өдрүүд
Хоёрдугаар сар
13
Дэлхийн радиогийн өдөр
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллагаас (ЮНЕСКО) анх удаа 2012 оны 2-р сарын 13-нд “Дэлхийн Радиогийн Өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. дэлгэрэнгүй
Тавдугаар сар
3
Дэлхийн хэвлэлийн
эрх чөлөөний өдөр
1991 онд хуралдсан ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий бага хурлын 26 дугаар чуулганаас гаргасан Зөвлөмжийн дагуу 1993 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейгаас 5-р сарын 3-ны өдрийг Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр” хэмээн тунхагласан юм. дэлгэрэнгүй
Зургаадугаар сар
29
Нийгмийн сүлжээний өдөр
1991 онд хуралдсан ЮНЕСКО-гийн
Есдүгээр сар
23
Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн
олон улсын долoo хоног
1991 онд хуралдсан ЮНЕСКО-гийн
Есдүгээр сар
28
Мэдээлэл олж авах түгээмэл эрхийн
олон улсын өдөр
2015 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 38 C/70 шийдвэрээр ЮНЕСКО жил бүрийн 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийг “Мэдээлэл олж авах түгээмэл эрхийн олон улсын өдөр” болгон зарласан. дэлгэрэнгүй
Аравдугаар сар
29
Интернэтийн олон улсын өдөр
1991 онд хуралдсан ЮНЕСКО-гийн
Арван нэгдүгээр сар
2
Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдлийг ял шийтгэлгүй үлдээхийн эсрэг
олон улсын өдөр
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий Ассемблейн 68 дугаар чуулганаас 2013 онд баталсан A/RES/68/163 тогтоолоор жил бүрийн 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийг “Сэтгүүлчдийн эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буйг таслан зогсоох олон улсын өдөр” болгон зарласан. дэлгэрэнгүй
Арван нэгдүгээр сар
21
Дэлхийн телевизийн өдөр
1996 оны энэ өдөр Дэлхийн Телевизийн анхны чуулган /World Television Forum/ болжээ. Энэ чуулганаар энх тайван, аюулгүй байдал, эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, соёлын харилцааг өргөжүүлэх зэрэг асуудлаар телевизийн программ солилцохыг дэлгэрэнгүй
Арван хоёрдугаар сар
9
Авлигатай тэмцэх олон улсын өдөр
2003 онд дэлхийн улс орнуудын удирдагчид Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцид нэгдэн орж, гарын үсэг зурах бага хурлыг Мексикийн Мерида хотноо зохион байгуулжээ. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей жил бүрийн энэ өдөр буюу 12 дугаар сарын 9-ний дэлгэрэнгүй
Арван хоёрдугаар сар
10
Олон улсын хүний эрхийн өдөр
Хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэн сахих нь бүх нийтийн аюулгүй байдал, энх тайвны үндэс болохыг тунхаглаж, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейгаас Хүний Эрхийн Түгээмэл Тунхаглал хэмээх баримт бичгийг 1948 оны дэлгэрэнгүй