Онлайн татаж авах
Гарчиг
Огноо
1
"Сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийг дэмжих нь" дадлагажуулагчийн гарын авлага
Энэхүү гарын авлага сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах сэтгүүл зүйн ур чадварыг дээшлүүлэх шинэлэг арга, мөн сонгуулийн талаарх мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх арга техник, хүлээх үүрэг хариуцлагын талаар өгүүлнэ.
2020
2
Хэвлэлийн эрх чөлөөний мониторингийн тайлан
Глоб Интернэшнл төв, Монголын хуульчдын холбоо, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлтэй хамтран “GSP+ механизмаар дамжуулж хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд бэлтгэв. 
2020
3
Телевизээр сонгуулийн халз мэтгэлцээн хэрхэн зохион байгуулах вэ?
Гарын авлагын бүтцийг сэтгүүл зүйн гол асуултуудад багцлан тодорхойлов. МЭӨ нэгдүгээр зуунд амьдарч байсан эртний Ромын зохиолч, уран ярианы багш Квинталиана “ Аливаа үйл явдал, үйлдлийн тухай зургаан асуултад хариут авсан цагт бодитой төсөөлөлтэй болно. Хэн юу хийв?, Хэзээ, хаана юу болов?, Яаж, ямар учраас ийм юм болов?” гэсэн билээ. Эдгээр асуулт сэтгүүл зүйн гол асуулт болон өнөө хэр ашиглагдаж байна.
2020
4
КОВИД-19 ба хэвлэлийн эрх чөлөө
Зарим засгийн газрын зүгээс цар тахлыг далимдуулан дарангуйллыг бэхжүүлэх, олон улсын хүний эрхийн хуулийг зөрчин эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашиглах явдал удаа дараа гарч байна.
2020
5
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн дагаж мөрдөх хэм хэмжээ
Фэйсбүүк хэрэглэгчдийн хэм хэмжээний гол зорилго нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжихийн зэрэгцээ аюулгүй орчинг бий болгох юм. Нийгэм болон технологи, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтнүүдийн санал бодлыг харгалзан үзэж бид энэхүү журам, бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан. 
2020
6
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилтийн мониторинг
Тус судалгааг “GSP+ механизмаар дамжуулж хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд Глоб интернэшнл төв, Монголын хуульчдын холбоо, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл хамтран хэрэгжүүлэв. 
2020
7
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, тэдний эсрэг гэмт үйлдэл ял шийтгэлгүй үлдэж буй асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
2020
8
Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн зохицуулалт
Глоб Интернэшнл төвөөс Нээлттэй нийгэм форумын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө” төслийн хүрээнд бэлтгэв.
2019
9
Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ
“Олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн хуулиар дамжуулан олон нийтийн мэдээлэлтэй байх эрхийг дэмжих нь” төсөл
2019
10
Мэдээлэл авах эрхийн хэрэгжилтийг хэмжих нь
“FOIAnet”-ийн судалгааны арга зүйг ашиглав
2019
11
Хүнийн эрхийн тухай мэдээлж, сурвалжлах нь
“Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем +”-ээр дамжуулан хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд бэлтгэв.
2018
14
"Монголын хэвлэл мэдээллийн хөгжлийн үнэлгээ" судалгааны тайлан
Глоб Интернэшл Төв, Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн, Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл, Ил тод байдал сан
2016
15
“Үзэл бодолтой байх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөө” эрх зүйн гарын авлага
Глоб Интернэшл Төв, Чөлөөт илэрхийллийн олон улсын сүлжээ (IFEX)
2016
20
Хэвлэл мэдээлэл дэх жендэрийн мэдрэмжтэй байдлын шалгуур үзүүлэлт
Нэгдсэн Үндэстний Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага, Глоб Интернэшнл Төв
2014
21
“Хүйн радиог ажиллуулах нь” зөвлөмж, гарын авлага
ЮНЕСКО-гийн Бээжин дэх Төлөөлөгчийн газар, Монголын Хүйн Радиогийн Холбоо
2014
23
Хүйн хэвлэл мэдээлэл: Сайн туршлагын гарын авлага (Монгол хэлээр)
Нэгдсэн Үндэстний Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага, Глоб Интернэшнл Төв
2013
24
Хүйн хэвлэл мэдээлэл: Сайн туршлагын гарын авлага (Англи хэлээр)
Нэгдсэн Үндэстний Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага, Глоб Интернэшнл Төв
2013
25
“Хэвлэл мэдээлэл сонгуулийн үеэр дэмжлэг үзүүлэх нь” зааварлагчдад зориулсан гарын авлага
“Интернешнл медиа саппорт” (IMS), н “Сүлжээ – эрх чөлөө” (Rйseau Libertй), “Медиа энд демокраси групп” (M&DG)
2012
26
"Хүний эрх - НҮБ - сэтгүүлч" сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага
Австралийн Засгийн газар, Нээлттэй Нийгэм Форум, Глоб Интернэшл Төв
2010
27
“Мэдээллийн эрх чөлөө” хууль боловсруулагч, тогтоогчдад зориулсан гарын авлага
Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Элчин Сайдын Яам, Глоб Интернэшл Төв
2009