Презентац
"КОВИД 19 ба худал мэдээлэл" сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтын презентаци - Х.Наранжаргал
2021/02/13635
"КОВИД 19 ба худал мэдээлэл" сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтын презентаци
Үндсэн хуулийн цэцэд гомдол мэдээлэл гаргасан үндэслэл
2020/09/10847
Үндсэн хуулийн зөрчил гэж үзэж буй үндэслэл