Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба гүтгэлэг-МУИС, Хууль зүйн сургуулийн профессор, доктор О.Мөнхсайхан

Агуулга

• Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хамгаалах шалтгаан

• Гүтгэлгийн зохицуулалт: олон улсын сайн туршлага

• Монгол Улс дахь гүтгэлгийн зохицуулалтын түүх, сургамж

• Монгол Улс дахь гүтгэлгийн зохицуулалт өнөөдөр


Презентацийг энд дарж үзнэ үү.