Хувийн өгөгдөл хамгаалах нь- Хуульч, судлаач Л.Галбаатар

Хувийн өгөгдөл хамгаалах нь презентацийг энд дарж үзнэ үү.