Тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030

Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн 16.10-д ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОЛЖ АВАХ ЭРХИЙГ ХАНГАХ БОЛОН СУУРЬ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ХАМГААЛАХ зорилтыг дэвшүүлсэн.


дэлгэрэнгүй
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт эхэллээ
2019/03/04870
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт өнөөдөр буюу 2019 оны 3 дугаар сарын 4-нд Улаанбаатар зочид буудлын Номын хүрээ танхимд эхэллээ.
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт эхэллээ
2019/03/04870
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт өнөөдөр буюу 2019 оны 3 дугаар сарын 4-нд Улаанбаатар зочид буудлын Номын хүрээ танхимд эхэллээ.
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт эхэллээ
2019/03/04870
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт өнөөдөр буюу 2019 оны 3 дугаар сарын 4-нд Улаанбаатар зочид буудлын Номын хүрээ танхимд эхэллээ.
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт эхэллээ
2019/03/04870
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт өнөөдөр буюу 2019 оны 3 дугаар сарын 4-нд Улаанбаатар зочид буудлын Номын хүрээ танхимд эхэллээ.
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт эхэллээ
2019/03/04870
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж" олон талын оролцоот зөвлөлдөх уулзалт өнөөдөр буюу 2019 оны 3 дугаар сарын 4-нд Улаанбаатар зочид буудлын Номын хүрээ танхимд эхэллээ.
"Төрийн мэдээллийн хүртээмж: Тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөрийн зорилт, мөн чиглүүлэх хүч болох нь" зөвлөлдөх уулзалт болно
2019/03/021200
Глоб Интернэшнл төв, Фрий Пресс Анлимитэд, Дойче Велле Академитай хамтран Тогтвортой хөгжлийн 16.10 дахь зорилтыг Үндэсний сайн дурын тайланд тусгах асуудлаар олон талын оролцоо бүхий Үндэсний зөвлөлдөх уулзалтыг 2019 оны 3-р сарын 4-5-ны өдөр Улаанбаатар зочид буудалд зохион байгуулна.