Үндсэн хуулийн цэцэд гомдол мэдээлэл гаргасан үндэслэл

Үндсэн хуулийн цэцэд гомдол мэдээлэл гаргасан үндэслэл