Санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх тухай

Санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх тухай 

Глоб Интернэшнл төв төрийн бус байгууллага 2021-2025 оны санхүүгийн тайлан, санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна. Сонирхсон аудитын байгууллагууд дараах материалыг бүрдүүлж, 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны дотор lkhagvasuren@globeinter.org хаягаар ирүүлнэ үү.

Үүнд:

1.   Техникийн санал /Байгууллагын товч танилцуулга, гэрчилгээ, сүүлийн 2 жилийн тайлан, ажиллах боловсон хүчний мэдээлэл, ажлын хуваарь, төлөвлөгөө хөтөлбөр/ 

2.   Санхүүгийн санал

Холбогдох мэдээллийг 99013039 утсаар авч болно. 

ГЛОБ ИНТЕРНЭШНЛ ТӨВ ТББ