Дисинфодемик буюу Хуурамч мэдээллийн цар тахал

КОВИД-19 цар тахлын талаарх хуурамч мэдээлэл нь цар тахлын хэмжээнд тарж байна. Энэ үзэгдлийг дэлхий нийтээр дисинфодемик буюу хуурамч мэдээллийн цар тахал хэмээн нэрлээд буй. ЮНЕСКО-оос эрхлэн гаргасан "DISINFODEMIC: DECIPHERING COVID-19 DISINFORMATION" гарын авлагыг Глоб Интернэшнл төв нь Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр орчуулан хүргэж байна.

Дисинфодемик буюу хуурамч мэдээллийн цар тахал

Ковид-19 цар тахлын талаарх хуурамч мэдээллийг ухаж ойлгох нь

Бодлогын хураангуй-1 энд дарж үзнэ үү.