"Нийгмийн эгэх хариуцлага" мэдээллийн сонин бичгийн 3 дахь дугаар гарлаа

Глоб Интернэшнл төв (ГИТ)-өөс "Монгол Улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь" буюу МАСАМ II төслийн хүрээнд "Нийгмийн эгэх хариуцлага" мэдээллийн сонин бичгийн 3 дахь дугаарыг гаргалаа. "Нийгмийн эгэх хариуцлага" мэдээллийн сонин бичгийн 3 дахь дугаарыг ЭНДЭЭС татаж үзнэ үү.