“Мэдээллийн эрин ба мэдээллийн бичиг үсгийн боловсрол” зөвлөлдөх уулзалтын хөтөлбөр
ХӨТӨЛБӨР

Хэзээ: 2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны 14.00-16.20 цагт
Хаана: Нээлттэй Нийгэм Форумын хурлын танхим

Чиглүүлэгч: Д.Мөнхбүрэн, ЮНЕСКО-гийн Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн хөтөлбөрийн Монголын үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга

14.00 - 14.10    Нээлт
Х.Наранжаргал, Глоб Интернэшнл Төвийн тэргүүн, ЮНЕСКО-гийн Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн хөтөлбөрийн Монголын Үндэсний хорооны дарга
У.Мөнхдэлгэр, ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний комиссын Мэдээлэл харилцаа холбооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
14.10 - 14.25    Мэдээллийн эрин ба ЮНЕСКО
                         Х.Наранжаргал, ЮНЕСКО-гийн Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн       хөтөлбөрийн Монголын үндэсний хорооны дарга

14.25 - 14.40     Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн бичиг үсгийн боловсролын талаарх     монголын санаачилга, өнөөгийн байдал,
                           М.Мөнхмандах, Хэвлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал

14.40 - 14.50     Асуулт, хариулт – Хэлэлцүүлэг

14.50 – 15.05    Цахим орчны зохицуулалт, цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах нь
                          А.Батчимэг, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Зохицуулалтын албаны      мэргэжилтэн

15.05 – 15.20    Цахим орчин дахь хүүхэд хамгаалал
                          С.Дорждэрэм, Мобиком Корпорацийн Олон нийт, Хамтын ажиллагааны газрын     захирал

15.20 – 15.30    Асуулт, хариулт – Хэлэлцүүлэг

15.30 – 15.45.     Англи үгс тогтоох монгол сэтгэхүй
                            Г.Нацагдорж, судлаач

15.45 – 16.20    Асуулт, хариулт- Хэлэлцүүлэг, санал
16.20 - 16.30    Хаалт
                         Х.Наранжаргал, Глоб Интернэшнл Төвийн тэргүүн