“Харилцан ярилцъя – Хамтдаа шийдье” олон талт хэлэлцүүлэг боллоо

MASAM II төслийн хүрээнд төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, төсвийн хөрөнгө оруулалтад иргэдийн оролцоог бэхжүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан үйл ажиллагаануудын үр дүн, ололт, сургамж, хамтын шийдлийг эрэлхийлэх зорилготой ОЛОН ТАЛТ УУЛЗАЛТ-ыг Глоб Интернэшнл төвөөс 2023 оны 5 сарын 24-ны өдөр зохион байгууллаа.

Уулзалтад Сангийн яам, Дэлхийн Банк, ГИТ, Дэлхийн Зөн ОУБ, Хөвсгөл, Дорноговь, Дархан–Уул, Төв, Завхан аймгууд болон Багануур, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн ЗДТГ, Дорнод аймгийн ИТХ, ИНБ, болон Булган, Дархан аймгуудын болон Багануур дүүргийн ИНБ-уудын төлөөлөл оролцлоо.

Хэлэлцүүлгийн үеэр Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Г.Базар “Иргэдийн төсөв” эмхэтгэл боловсруулахын ач холбогдол, хүндрэл бэрхшээл, сургамж, Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга А.Амгаланзаяа Төсвийн хөрөнгө оруулалтын аппликейшний “Иргэдийн оролцоо” цэсээр дамжуулан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад иргэдээс санал авах үйл явц, Дорнод аймгийн ИНБ-уудын Зөвлөлийн тэргүүн Д.Бүжин Төсвийн болон ОНХС-ний хөрөнгө оруулалтад иргэдийн оролцоотой хяналт үнэлгээ хийх аргачлал хэрэгжүүлсэн туршлага, Завхан аймгийн Өрнөх Хөгжил ТББ –ын тэргүүн М.Дуламжав Төсвийн хөрөнгө оруулалт – Иргэдийн оролцооны талаарх туршлагаа хуваалцсан юм.Мөн хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчид төсвийн хөрөнгө оруулалтад иргэдийн оролцоог бэхжүүлэх чиглэлд хийсэн үйл ажиллагааны ололт амжилт, үр дүнг хэлэлцэн тодорхойлж, учирсан саад бэрхшээл, даван туулсан арга замын талаар ярилцаж, төслийн хүрээний зарим санаачилгын цаашдын тогтвортой байдлыг хангахад хамтын шийдэл эрэлхийлэх чиглэлд ярилцлаа.

“Монгол Улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь“ буюу МАСАМ II төслийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Нийгмийн эгэх хариуцлагын Дэлхийн түншлэл (GPSA)-ийн санхүүжилтээр Дэлхийн банк, Глоб Интернэшнл төв, Дэлхийн зөн ОУБ хамтран хэрэгжүүлж байна.


MASAM II төслийн хүрээнд төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, төсвийн хөрөнгө оруулалтад иргэдийн оролцоог бэхжүүлэх чиглэлд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг доорх холбоосоор үзнэ үү.


Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын аппликейшнийг ашиглан иргэдээс санал авах үйл ажиллагааг Булган аймагт зохион байгууллаа

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор нэмэлт цэс хөгжүүллээ