"КОВИД 19 ба худал мэдээлэл" сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтын презентаци - Х.Наранжаргал

"КОВИД 19 ба худал мэдээлэл" сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтын презентаци энд дарж үзнэ үү